CGT DEMANA A LA DIRECCIÓ DE TMB  INFORMACIÓ SOBRE EL REGISTRE LABORAL DELS TREBALLADORS

 

La justícia Europea, ha indicat a la justícia espanyola i el seu govern que el registre de jornades dels treballadors siguin objectius, fiables i accessibles. Així ara segons Reial Decret Llei 8/2019, el treballador te dret a que la empresa registri o apunti la seva jornada real, que pot coincidir o no amb la planificada, totes les empreses han de garantir el registre diari de la jornada de treball de cada treballador. Aquest registre esmentat es de caràcter obligatori, el registre ha d’incloure el inici i final de la jornada.

Per aquest motiu, la secció sindical de CGT de TB, ja ha demanat informació clara i detallada de com s’ha implementat aquest registre en cada un dels diferents llocs de treball de l’empresa i en els diferents serveis de cada lloc de treball si n’hi ha.

Altrament, aquesta informació de com es fa, hauria de ser comunicada i explicada als Representants dels treballadors i cada treballador de TB.